Aanmeldbeleid - Willemspark School Den Haag

Aanmeldbeleid

Aanmelding drie-jarigen
De aanmeldprocedure die in Den Haag geldt, houdt in dat u uw kind pas kunt aanmelden op een basisschool vanaf 3-jarige leeftijd. U krijgt twee maanden voordat uw kind 3 jaar wordt op uw huisadres van de gemeente een brief met een aanmeldformulier.

Onze school is een van de scholen in Den Haag met een maximum aantal plaatsen. Per jaar kunnen wij 26 kinderen een plaats bieden. Kiest u voor onze school, dan is het belangrijk dat u op het aanmeldformulier uw 2e voorkeur en andere voorkeuren aangeeft. Wij adviseren u ook om minimaal 5 scholen van uw voorkeur op het formulier te vermelden!

Kinderen met geboortedatum: Aanmeldperiode voor ouders*: Antwoord op de aanmelding:
01-10-2020 t/m 31-12-2020 18 december 2023 t/m 12 januari 2024 25 januari 2024
01-01-2021 t/m 31-03-2021 15 maart 2024 t/m 2 april 2024 11 april 2024
01-04-2021 t/m 30-06-2021 10 juni 2024 t/m 01 juli 2024 10 juli 2024
01-07-2021 t/m 30-09-2021 16 september  2024 t/m 30 september 2024 10 oktober 2024

*Ouders worden geadviseerd om zich te houden aan de vastgestelde aanmeldperiode.

Onze school vraagt ouders het aanmeldformulier persoonlijk aan de deur af te geven of digitaal bij ons in te leveren door het sturen van het aanmeldformulier naar het volgende mailadres: administratie@hsvdenhaag.nl. Voor de controle van de gegevens op het aanmeldformulier hebben wij een kopie ID van uw kind nodig. Klik op de volgende link om te lezen hoe ouders via de KopieID-app veilig een kopie ID van hun kind kunnen sturen naar onze school. Zonder app kan dit ook. U kunt onderstaande richtlijnen volgen:
Een veilige kopie van het identiteitsbewijs maakt u zo:

  • Maak in de kopie het Burgerservicenummer onleesbaar, ook in de cijferreeks
   onderaan.
  • Schrijf op de kopie dat het een kopie is.
  • Schrijf op de kopie voor welke instantie of welk product de kopie is bedoeld.
   (Aanmelden op de basisschool + naam van de basisschool)
  • Schrijf op de kopie de datum waarop u de kopie (scan) naar onze school stuurt.

 

Verdere informatie
Als er geen plaats is, dan wordt er door middel van loting gekeken of er plaats is op de school van uw tweede voorkeur, daarna uw derde keuze enz. Als op een van uw voorkeursscholen een plaats gevonden is, ontvangt u van deze school een bericht tot inschrijving.  Lukt het niet om uw kind een plaats aan te bieden op een school van uw voorkeur, dan ontvangt u informatie over beschikbare plaatsen op andere scholen en wijze van (opnieuw) aanmelden. Twee keer per jaar is er een verdeling van overgebleven plaatsen. Dit geldt ook voor de kinderen die al een plaats hebben op een school van lagere voorkeur en waarbij een school van hogere voorkeur alsnog plaats heeft.

Is uw kind geboren vóór 1 oktober 2020 dan zijn de aanmeldperioden helaas verstreken. Neem dan contact met onze school op om te vragen of er nog plek is voor uw kind.

Meer informatie over het nieuwe aanmelden vindt u op de volgende site: https://scholenwijzer.denhaag.nl

Aanmelding vier-jarigen en ouder
Ouders kunnen hun kinderen op elk gewenst moment in het jaar aanmelden. Na de aanmelding krijgen ouders een bericht van ontvangst. Aanmelden geeft geen enkele zekerheid over daadwerkelijke inschrijving en toelating. Aangemelde leerlingen komen op een wachtlijst (tenzij er een plek beschikbaar is).

Aanmelden kan door een aanmeldingsformulier in te vullen en die, ondertekend, te sturen naar:
                 Basisschool Willemspark (t.a.v. administratie)
                 Frederikstraat 28
                 2514 LK Den Haag

of: administratie@hsvdenhaag.nl

 • U krijgt een e-mail van ons met de bevestiging van uw aanmelding.
 • Woont u (nog) niet in Den Haag, maar kiest u wel voor een Haagse basisschool? U kunt uw kind dan ook door middel van een aanmeldingsformulier aanmelden.
 • Kinderen die in juni of juli 4 jaar worden, kunnen pas na de zomervakantie (in het nieuwe schooljaar) op school komen.

 

Criteria

   • Wanneer in de toelatingsprocedure blijkt, dat de aangemelde leerling op de leverende basisschool speciale zorg heeft genoten, wordt deze leerling besproken in de toelatingscommissie. De commissie bestaat uit de directeur, de locatieleider, de intern begeleider en een externe GZ-psycholoog. De directeur beslist over de toelating.
   • Ouders verplichten zich alle informatie van deskundigen betreffende de aangemelde leerling(en) te overleggen.

 

Procedure plaatsing (zij-instroom)

   • Indien er plaats is in de gewenste groep worden de ouders uitgenodigd voor een intakegesprek met de locatieleider.
   • Na of voor dit gesprek neemt de locatieleider contact op met de huidige school.
   • Mocht uit beide gesprekken blijken dat er geen bezwaar is tegen overplaatsing, dan volgt er een wenweek.
   • In de wenweek gaan het kind, de ouders en de leerkracht bekijken of het kind past in de groep.
   • Aan het einde van de wenweek hebben de ouders en de locatieleider een afrondend gesprek en wordt de plaatsing definitief.
   • De directie besluit in alle gevallen.