Vrijwillige ouderbijdrage - Willemspark School Den Haag

Vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage wordt gevraagd voor elke leerling die staat ingeschreven.

In het gesprek met de ouders, waarbij de definitieve inschrijving plaats vindt, wordt dit uitdrukkelijk besproken.

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt periodiek door het bestuur vastgesteld op basis van het bestuursbeleid.
De medezeggenschapsraad heeft instemming betreffende de hoogte en de bestemming van de ouderbijdrage.
De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage is €350,00.

Voor de leerling die in de loop van een schooljaar tot de school wordt toegelaten of de school verlaat, wordt de ouderbijdrage geheven met ingang van, respectievelijk tot het einde van het desbetreffende trimester.

Wilt u de ouderbijdrage in termijnen betalen, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met Lara Brugmans-Rikers: lbrugmans@hsvdenhaag.nl.

Bezwaren tegen (de hoogte van) de ouderbijdrage dienen te worden gezonden aan het bestuur van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging, Van Heutszstraat 12, 2593 PJ Den Haag.