Vrijwillige ouderbijdrage - Willemspark School Den Haag

Vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage wordt gevraagd voor elke leerling die staat ingeschreven bij de
Willemsparkschool.

De medezeggenschapsraad heeft instemming betreffende de hoogte en de bestemming van de
jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage.
De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage is €350,00 per leerling per schooljaar.

Voor de leerling die in de loop van een schooljaar tot de school wordt toegelaten of de school
verlaat, wordt de vrijwillige ouderbijdrage met ingang van, respectievelijk tot het einde van het
desbetreffende trimester gevraagd.

Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van
deelname aan activiteiten. De leerlingen mogen altijd aan alle schoolactiviteiten, zoals ook een
schoolreisje, deelnemen.