Oudergeleiding

Medezeggenschapsraad (MR)
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)


 

Medezeggenschapsraad (MR)

Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR heeft een adviserende rol in de com­municatie tussen ouders, personeel en management van de school en in de beleidsontwikkeling.

De MR bestaat uit ouders/verzorgers en leerkrachten en behartigt de belangen voor haar achterban (ouders/verzorgers en hun kinderen, het perso­neel). Het is daarom van belang dat u de MR weet te vinden.

De volgende mensen zijn lid van de MR:

                           Roger ten Hagen, namens ouders van de Willemsparkschool leerlingen.

 

 

Idserd Boersma, namens ouders van de Willemsparkschool leerlingen.

 Sjoerd Hauptmeijer, namens ouders van de Willemsparkschool leerlingen.

 Aria van Veen, namens het team van basisschool Willemspark.

 Roshni Jhagru, namens het team van basisschool Willemspark.
 Marloes Krens-Ter Haar, namens het team van basisschool Willemspark.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad is gesprekspartner van het bestuur. Op de agenda staan onderwerpen van bovenschools belang. Iedere school/afdeling is met een ouder en een leerkracht in de GMR vertegenwoordigd.

Vanuit de willemsparkschool vertegenwoordigen de volgende personen de GMR:
Roger Reichrath, namens de ouders van basisschool Willemspark.
Leerkracht: Roshni Jhagru, namens het team van basisschool Willemspark.

Klik hier als je contact op wilt nemen met, of lid wilt worden van de MR.
Klik hier als je contact op wilt nemen met de voorzitter van de MR.

Daarnaast wordt het bestuur van de HSV gerepresenteerd door:

Hans van der Vlugt – Bestuurder/executive director Haagsche Schoolvereeniging

Ingrid Schumacher – directeur Haagsche Schoolvereeniging