International Primary Curriculum (IPC) - Willemspark School Den Haag

International Primary Curriculum (IPC)

Het International Primary Curriculum is een integraal, thematisch en creatief curriculum voor kinderen van 4-12 jaar gericht op de creatieve vakken en zaakvakken. Het is onderlegd met een duidelijk leerproces met specifieke leerdoelen voor elk vak en speelt tevens in op een steeds kleiner wordende wereld door doelen voor burgerschap te definiëren.

Het IPC is samengesteld met het oog op zowel hoge verwachtingen op het gebied van leren te hebben, als ook om leerkrachten te helpen de lessen zo boeiend, actief en betekenisvol mogelijk voor de kinderen te maken. Het IPC geeft ook een internationaal perspectief; het helpt de kinderen verbanden te leggen tussen het geleerde en hoe dit toegepast kan worden in eigen land en kijkt tevens naar het perspectief van mensen in andere landen. Het IPC wordt dan ook op scholen in meer dan 80 landen gebruikt.

Kernthema’s
Het International Primary Curriculum komt tegemoet aan de kernthema’s van de 21ste eeuw. Die thema’s zijn:
– de productiemaatschappij is voorbij, de kennismaatschappij is aangebroken;
– de carrière voor het leven verdwijnt, het flexibele werken is aangebroken;
– nationale grenzen verdwijnen, internationalisering is aangebroken;
– er zijn nieuwe manieren van leren, mensen hebben waarden nodig;
– leerkrachten willen bovenal over het leerproces kunnen nadenken;
– lesgeven en leren moeten plezier geven.

Uitwerking concepten
Bij de uitwerking van het concept tot een volwaardig concept, golden de volgende uitgangspunten:
– Het curriculum kan in elke taal gegeven worden.
– Het curriculum beperkt zich tot de zaakvakken: taal en rekenen volgt men in principe in de moedertaal met de eigen methodes.
– Het curriculum heeft een duidelijk internationaal component en onderscheidt zich daarin van de meeste bestaande curricula.
– Er worden vaak tripjes georganiseerd om de theorie ook in de praktijk te kunnen bekijken.

Het International Primary Curriculum – units
Elke IPC unit bevat een duidelijk leerproces met een gestructureerde benadering die de leerlingen een zo stimulerend en rigoureus mogelijke leerervaring biedt.

De IPC units zijn ontworpen om zowel alleen als ook samen te werken. Door het gebruik 13 Schoolgids Basisschool Willemspark van de meervoudige intelligenties wordt er rekening gehouden met de verschillende leerstijlen van kinderen.
In het IPC zijn er vakinhoudelijke, persoonlijke en internationale doelen. Alle IPC leerdoelen omvatten de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en begrip: alle drie van essentieel belang. Omdat het leren van kennis, vaardigheden en begrip anders is, zal ook het aanleren ervan moeten verschillen.
IPC is onderverdeeld in de volgende leeftijdsgroepen (Mileposts):
Early Years – kleuters
Milepost 1 – Groep 3 en 4
Milepost 2 – Groep 5 en 6
Milepost 3 – Groep 7 en 8

Leerdoelen
Bij elke unit zijn duidelijke leerdoelen geformuleerd, zodat de leerlingen gericht kunnen leren. Daarnaast is het programma zo geschreven dat het rekening houdt met de principes van hersenvriendelijk leren. Een voorbeeld hiervan is dat bij elke activiteit wordt aangegeven op welke van de meervoudige intelligenties (Gardner) een beroep wordt gedaan. Voor meer informatie over IPC verwijzen we u naar de website:
www.ipc-nederland.nl