Meer informatie en notulen

Binnenkort kunt u hier een uitgebreidere tekst lezen over de MR.

Volgende vergaderingen:

Voor de meest recente notulen klikt u op de titel direct onder het plaatje.