Meer informatie en notulen

Binnenkort kunt u hier een uitgebreidere tekst lezen over de MR.

Volgende vergaderingen: 20 februari, 3 maart, 22 mei en 3 juli 2018.

Voor de meest recente notulen klikt u op de titel direct onder het plaatje.