Oudercommissie (OC) - Willemspark School Den Haag

Oudercommissie (OC)

De OuderCommissie (OC) is behulpzaam bij de organisatie van verschillende activiteiten op school zoals o.a. Sinterklaas, Kerstmis en zomerfeest.

Het emailadres voor de oudercommissie is oc_willemspark@hsvdenhaag.nl (dus oc_).

Binnenkort volgt een uitgebreider stukje met informatie over de oudercommissie.