Oudercommunicatieapp (Parro) - Willemspark School Den Haag

Oudercommunicatieapp (Parro)

Onze school maakt gebruik van communicatieapp Parro.

Parro is onderdeel van Tropicus onderwijs B.V. en is een oudercommunicatie-app met aandacht voor het makkelijk(er) maken van contact tussen ouders en leerkracht. Parro is onderdeel van Parnassys, wat het leerlingadministratiesysteem van de Willemsparkschool is. Daardoor kan ook bepaalde informatie, zoals absentiemeldingen, worden gekoppeld aan ons administratiesysteem.
Verder is er ook een activiteitenplanner, die het makkelijker maakt om bijvoorbeeld schoolreisjes, culturele uitjes en gesprekken te plannen.

Parro is ontwikkeld door mensen met veel onderwijservaring en luistert ook actief naar feedback van leerkrachten en ouders. De app is daarnaast continu in ontwikkeling om zo goed mogelijk met de wensen van leerkrachten en ouders mee te gaan.

Waarom Parro?
Door middel van Parro blijft u op de hoogte van wat er gebeurt in de klas. Daarnaast kunnen kennismakingsgesprekken en 10-minutengesprekken worden gepland in Parro, wordt de schoolinformatie via de app rondgestuurd, worden regelmatig vrijwilligers gevraagd voor bijvoorbeeld een schoolreisje en kunt u ook uw kind makkelijk (wel graag elke ziektedag!) zelf ziek melden. Daarnaast kunt u de leerkracht van de groep van uw kind(eren) ook een bericht sturen. Alle leerkrachten van de groep kunnen dit bericht lezen, dus u hoeft ook niet op te zoeken wie op welke dag werkt.

Enthousiast geworden? Klik dan hieronder om de app te downloaden:
Link voor Android
Link voor IOS (Apple)

Account aanmaken
De leerkracht van de groep kan u uitnodigen voor Parro.  U krijgt dan een activatiemail waarmee u een account aan kunt maken. Heeft u meerdere kinderen, dan worden deze aan dezelfde account toegevoegd. Zo heeft u alle kinderen overzichtelijk op dezelfde plek staan.

* N.b. Hou er rekening mee dat aanmelden pas mogelijk is nadat uw kind in ons administratiesysteem is verwerkt. Dit gebeurt enkele uren tot dagen na plaatsing van een kind (de wenweek niet meegerekend). Tot die tijd kan de leerkracht u nog geen uitnodiging sturen. Mocht u nog geen uitnodiging hebben ontvangen, vraag dit dan even na bij de groepsleerkracht.

Privacyvoorkeuren
Nadat u een account heeft aangemaakt voor Parro, kunt u de privacy-voorkeuren over uw kind(eren) aan ons doorgeven. Deze voorkeuren komen in ons administratiesysteem te staan en zijn ook zichtbaar voor de leerkracht. U kunt per onderwerp aangeven of er wel of geen beeldmateriaal (foto’s en video’s) geplaatst mogen worden.

De school is wettelijk verplicht (via de AVG-wetgeving) om uw voorkeuren hierin vast te leggen. We proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.

Absent melden
Via Parro kunt u uw kind ziekmelden of melden dat er een medische afspraak is. Dit gaat snel en effectief, kies wel altijd de juiste absentiereden. Mocht uw absentiereden er niet bij staan, mail dan de leerkracht (met cc naar adminstratie@hsvdenhaag.nl). De absentiemelding komt direct in ons administratiesysteem te staan en de leerkracht kan via Parro zien wie er zijn ziekgemeld of een medische afspraak hebben. Hou er rekening mee dat ziekmeldingen dagelijks moeten gebeuren. U meld uw kind dus elke dag opnieuw ziek, indien hij of zij nog niet beter is.
In het geval van een medische afspraak is het belangrijk dat u deze minimaal de dag voorafgaand aan de afspraak doorgeeft via Parro, op de dag zelf kijkt de leerkracht alleen ’s ochtends of er ziekmeldingen/medische afspraken zijn en wordt er verder lesgegeven.

Verlofaanvragen kunnen niet via Parro, omdat deze via de directie moeten worden ingestuurd. Klik hier voor meer informatie over het aanvragen van verlof.
Mocht u de app niet (kunnen) gebruiken of er is een storing, dan kunt u natuurlijk ook altijd mailen naar de groepsleerkracht (met een cc naar administratie@hsvdenhaag.nl).

Veelgestelde vragen:

Hoe heet de schoolapp?
De app heet Parro. De makers heten ‘Tropicus Onderwijs B.V.’.

Mijn kind is nieuw op school, maar ik heb nog geen account. Hoe regel ik dat?
Allereerst welkom op de Willemsparkschool! Zodra uw kind in ons administratiesysteem is verwerkt, kan de leerkracht een activatiemail sturen. Stuur nadat uw kind enkele weken op school zit (de wenweek niet meegerekend) gerust een mailtje naar de leerkracht met de vraag om een activatiemail te verzenden of loop even langs om dit te vragen.

Er staat bij de chatfunctie van Parro dat de leerkracht niet beschikbaar is. Wat betekent dit?
Leerkrachten stellen zelf in van wanneer tot wanneer zij een pushmelding willen ontvangen vanuit de schoolapp op hun telefoon. Buiten deze werktijden krijgen de leerkrachten geen melding, om zo de balans tussen privé en werk gescheiden te houden. Op een vooraf ingesteld tijdstip krijgt de leerkracht wel een mailtje dat u een bericht heeft gestuurd. Daarnaast is het voor de leerkracht te allen tijde mogelijk om de app te openen. Zij zullen dan uw bericht kunnen lezen (en mogelijk ook reageren).

Indien deze melding altijd verschijnt is het mogelijk dat de leerkracht de chatfunctie (tijdelijk) heeft uitgeschakeld.

Ik lijk meerdere accounts te hebben voor mijn kinderen of ik zie telkens maar één van mijn kinderen in Parro.
Neem contact op met de schoolse ICT-er Robin (rmos@hsvdenhaag.nl). Mogelijk heeft u in ons administratiesysteem ook twee accounts, dit kan worden verholpen.

Hoe verwerkt Parro de gegevens van mijn kind(eren)?
De school heeft met Tropicus onderwijs B.V. een verwerkingsovereenkomst afgesloten. Hierin heeft de school afgesproken dat de gegevens van leerlingen alleen gebruikt mogen worden om het werk van de school en leerkrachten goed mogelijk te maken. Het is Tropicus onderwijs B.V. expliciet verboden om de gegevens anders te gebruiken dan is overeengekomen, zij zijn alleen verwerker. Als school bepalen wij welke gegevens verwerkt worden.

Hoewel we er momenteel als school geen gebruik van maken, willen we aangeven dat er een uitzondering is bij het jaarboek. Als school kunnen we kiezen om een jaarboek te laten maken via Tropicus onderwijs B.V.. Hiervoor geldt een aparte overeenkomst, omdat Tropicus onderwijs B.V. hiervoor met een externe partij werkt welke de jaarboeken maakt/print.

Wilt u meer lezen over hoe Tropicus onderwijs B.V. de gegevens verwerkt of hoe dit werkt met het jaarboek, mocht de school hier ooit gebruik van gaan maken? Dan kunt u dat hier lezen (de pagina opent in een nieuw tab).

Ik kan de app niet gebruiken op mijn (oude) telefoon/Technische informatie
Om Parro op een Apple-apparaat te kunnen gebruiken, is minimaal versie 12.4 van het besturingssysteem vereist. Op dit moment is de iPhone 5S het laatste apparaat waarop deze versie te installeren is.

Het besturingssysteem Android is beschikbaar op telefoons van diverse aanbieders. De vereiste is wel dat de telefoon minimaal op Android versie 4.1 draait.

Indien u een telefoon heeft die niet voldoet aan de hierboven besturings-versies of als u liever een browser gebruikt, kunt u als alternatief ook gebruikmaken van talk.parro.com.

Helaas kan ik de schoolbrede mededelingen niet zien. Hoe los ik dit op?

Mocht u nog geen schoolbrede mededelingen zien, dan zijn er een aantal dingen die u kunt proberen.

  • Zorg dat de app up-to-date is. De schoolbrede mededelingen werken alleen in de meest recente versie(s).
  • U dient minimaal 1 keer ingelogd te zijn in het nieuwe schooljaar.
  • Mocht u reeds ingelogd zijn, dan kan het helpen om een keer uit te loggen en dan weer opnieuw in te loggen.

Mocht u de schoolbrede mededelingen 48 uur na het doorlopen van bovenstaande stappen nog niet zien, stuur dan een mail naar rmos@hsvdenhaag.nl.

Help, mijn activatielink is verlopen/andere vragen?
Is uw activatielink verlopen? Vraag de groepsleerkracht om u een nieuwe activatielink te sturen.

Of lukt het u ondanks bovenstaande ‘veelgestelde vragen’ niet om de schoolapp te gebruiken? Mail dan naar rmos@hsvdenhaag.nl met de naam en groep van uw kind erbij met een beschrijving van het probleem. We helpen u dan graag verder.