Klachtenprocedure - Willemspark School Den Haag

Klachtenprocedure

In Nederland zijn scholen verplicht om op een adequate manier om te gaan met klachten en bezwaren van ouders. De reden hiervoor is dat het (h)erkennen van klachten en bezwaren bijdraagt aan de kwaliteit van onderwijs. Het merendeel van de klachten over de dagelijkse gang van zaken op school wordt in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, teamleden en directie opgelost  Echter, als dit niet mogelijk is door de aard van de klacht of als de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, kan er middels de klachtenprocedure een formele klacht worden ingediend.

Meer informatie is te vinden in de Klachtenregeling HSVComplaints procedure (English)

Contactgegevens personen en instanties klachtenprocedure

Contactpersoon/Interne vertrouwenspersoon

Vera Schoof

Frederikstraat 28
2514LK Den Haag
070-3464038
Email: vschoof@hsvdenhaag.nl

Contactpersoon stichtingsniveau

Judith Claassens – Abresch

Van Heutszstraat 12
2593 PJ Den Haag
Tel: +31 (0)70 385 76 85
Email: jclaassens@hsvdenhaag.nl

Externe vertrouwenspersoon

Albert van der Zalm

Postbus 53509
2505 AM  Den Haag
Tel: +31 (0)6 23 81 42 97
Email: info@albertvanderzalm.nl

Landelijke Klachtencommissie

De Landelijke Klachtencommissie Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Tel: =31 (0)30 280 95 90
Email: info@onderwijsgeschillen.nl

Vertrouwensinspecteur 

Tel: +31 (0)900 – 111 3111