Ouderparticipatie - Willemspark School Den Haag

Ouderparticipatie

Het belang van de betrokkenheid van ouders

Van ouders en leerkrachten wordt verwacht dat zij handelen in het belang van het kind. Wij voelen ons dan ook samen met u verantwoordelijk voor het onderwijs aan en de opvoeding van uw kinderen. Daarom vinden wij een goede samenwerking erg belangrijk. Om daarvoor te zorgen maken we de school voor u zo toegankelijk mogelijk en doen we ons best u goed te informeren. Hebt u als ouder vragen aan de school, dan kunt u die altijd stellen – via de groepsleerkracht of de directie. Voor een goede communicatie tussen u en ons is het van belang dat we elkaar vertrouwen en begrip en respect voor elkaar tonen.

Als ouder kunt u op verschillende manieren betrokken zijn bij onze school. U kunt bijvoorbeeld meehelpen bij sport- en spelactiviteiten, vieringen of schoolreisjes. U kunt zich opgeven als klassenouder, maar ook lid worden van de OC (Ouder Commissie) of de MR.