Medezeggenschapsraad (MR) - Willemspark School Den Haag

Medezeggenschapsraad (MR)

 

Medezeggenschapsraad (MR)

Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR heeft een adviserende rol in de com­municatie tussen ouders, personeel en management van de school en in de beleidsontwikkeling.

De MR bestaat uit ouders/verzorgers en leerkrachten en behartigt de belangen voor haar achterban (ouders/verzorgers en hun kinderen, het perso­neel). Het is daarom van belang dat u de MR weet te vinden.

De volgende mensen zijn lid van de MR:                     

Viola van Rhijn Viola van Rhijn, namens ouders van de Willemsparkschool leerlingen.

Jeroen Meijerink, namens ouders van de Willemsparkschool leerlingen.

vacature, namens ouders van de Willemsparkschool leerlingen.

 Marieke van Esch, namens het team van basisschool Willemspark.

 Annemieke van Vliet, namens het team van basisschool Willemspark.               

Marleen ’t Lam, namens het team van basisschool Willemspark.              

U kunt de MR mailen via het volgende emailadres: mr_willemspark@hsvdenhaag.nl of klik hier.