Notulen MR-vergadering 9 januari 2020 - Willemspark School Den Haag