Oudergeleding

Medezeggenschapsraad (MR)
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De notulen worden in de Info (nieuwbrief voor ouders) gedeeld.


Medezeggenschapsraad (MR)

Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR heeft een adviserende rol in de com­municatie tussen ouders, personeel en management van de school en in de beleidsontwikkeling.

De MR bestaat uit ouders/verzorgers en leerkrachten en behartigt de belangen voor haar achterban (ouders/verzorgers en hun kinderen, het perso­neel). Het is daarom van belang dat u de MR weet te vinden.

De volgende mensen zijn lid van de MR:                     

Viola van Rhijn Viola van Rhijn, namens ouders van de Willemsparkschool leerlingen.

Jeroen Meijerink, namens ouders van de Willemsparkschool leerlingen.

Pauline van der Vorm, namens ouders van de Willemsparkschool leerlingen.

Willemien Gisolf, namens ouders van de Willemsparkschool leerlingen.

  Esther Reinders, namens het team van basisschool Willemspark.

 Annemieke van Vliet, namens het team van basisschool Willemspark.               

Marleen ’t Lam, namens het team van basisschool Willemspark.              

Het emailadres van de MR is gewijzigd (februari 2021). U kunt de MR mailen via het volgende emailadres: mr_willemspark@hsvdenhaag.nl of klik hier.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad is gesprekspartner van het bestuur. Op de agenda staan onderwerpen van bovenschools belang. Iedere school/afdeling is met een ouder en een leerkracht in de GMR vertegenwoordigd.

Patty Burghouwt
Namens de medewerkers HSV Nederlandse Afdeling/ Tweetalig onderwijs

Tineke Vriesinga
Namens de medewerkers IVIO
Suzanna Vermeer
Namens de medewerkers ID
Marjette van Groenestijn
Namens de ouders IVIO
Harry van Neer
Namens de ouders ID
Lina Kabal
Namens de ouders HOV
Anita van Veelen
Namens de medewerkers HOV
Alison Zegers
Namens de medewerkers LSE
[Vacant] Namens de ouders Willemspark (voorzitter)

Helen Harent
Namens de medewerkers HSV Willemspark.