Oudergeleding

Medezeggenschapsraad (MR)
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De notulen worden in de Info (nieuwbrief voor ouders) gedeeld.


 

Medezeggenschapsraad (MR)

Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR heeft een adviserende rol in de com­municatie tussen ouders, personeel en management van de school en in de beleidsontwikkeling.

De MR bestaat uit ouders/verzorgers en leerkrachten en behartigt de belangen voor haar achterban (ouders/verzorgers en hun kinderen, het perso­neel). Het is daarom van belang dat u de MR weet te vinden.

De volgende mensen zijn lid van de MR:                     

Idserd Boersma, namens ouders van de Willemsparkschool leerlingen.

 Sjoerd Hauptmeijer, namens ouders van de Willemsparkschool leerlingen.

Willemien Gisolf, namens ouders van de Willemsparkschool leerlingen.

  Esther Reinders, namens het team van basisschool Willemspark.

 Annemieke van Vliet, namens het team van basisschool Willemspark.

                        

Het e-mailadres van de MR is: mr-willemspark@hsvdenhaag.nl of klik hier als je contact op wilt nemen met de MR.

 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad is gesprekspartner van het bestuur. Op de agenda staan onderwerpen van bovenschools belang. Iedere school/afdeling is met een ouder en een leerkracht in de GMR vertegenwoordigd.

Vanuit de Willemsparkschool vertegenwoordigen de volgende personen de GMR:

Roger Reichrath, namens de ouders van basisschool Willemspark.

 

Mirella Duchatteau, Leerkracht namens het team van basisschool Willemspark.

Daarnaast wordt het bestuur van de HSV gerepresenteerd door:

Hans van der Vlugt – Bestuurder/executive director Haagsche Schoolvereeniging

Ingrid Schumacher – directeur Haagsche Schoolvereeniging