Raad van toezicht - Willemspark School Den Haag

Raad van toezicht

 Susan Lammers

Ik ben sinds 2013 lid van de Raad van Toezicht van de HSV en tevens sinds december 2017 voorzitter. Ik werk als interim-directeur bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en daarvoor o.a. als directeur bij de Belastingdienst, bij de Hogeschool Utrecht en bij Fortis. Binnen de Raad van Toezicht heb ik de portefeuille HR en communicatie. Lid zijn van een Raad van Toezicht vraagt betrokkenheid en distantie, een spannende combinatie. Wat ik bijzonder vind aan de HSV is de ruimte die met ambitie geboden wordt aan verscheidenheid; voor sterk van elkaar verschillende scholen, zowel internationaal als Nederlandstalig, regulier en speciaal onderwijs, met kinderen, ouders en medewerkers met heel verschillende achtergrond.   Ik woon in Zeist, ben pubermama van twee dochters en een zoon.

 Frederick van Nouhuys

Ik ben sinds 2013 lid van de Raad van Toezicht van de HSV. In het dagelijks leven ben ik advocaat en ik breng dan ook vooral juridische expertise in binnen de Raad van Toezicht. Voor mijn lidmaatschap van de Raad ben ik gedurende twee jaar bestuurder van een aantal andere neutraal bijzondere basisscholen geweest. Zodoende ben ik uit ervaring bekend met de bestuurlijke facetten van het basisonderwijs. Ook ben ik in die periode bestuurslid van de vereniging van neutraal bijzondere scholen in Den Haag (NBS) geweest. Langs die weg ben ik in contact gekomen met de HSV. Zowel de lange traditie van de HSV als de complexe structuur van verschillende scholen binnen één stichting en de gedrevenheid van de medewerkers binnen de HSV,  waren voor mij overtuigende redenen om mij voor de HSV in te zetten. Ik heb twee kinderen die beiden in Den Haag het basisonderwijs bezoeken (buiten de HSV).

Pieter van Tuyll van Serooskerken

Ik ben sinds 2017 lid van de Raad van Toezicht van de HSV.  Mijn achtergrond ligt in het bedrijfsleven.  Gedurende 30 jaar heb ik een bedrijf gehad dat mensen en ondernemingen hielp bij het identificeren en benutten van groei- en ontwikkelingskansen.  Die belangstelling voor persoonlijke ontwikkeling stuurt me ook in de richting van het onderwijs.  Ik heb 5 jaar deel uitgemaakt van de MR van het VCL.  Bij de HSV ben ik bovendien erg enthousiast over de diversiteit in achtergronden en opleiding. Ik heb drie dochters die in Den Haag hun middelbare schoolopleiding hebben genoten en nu studeren in Delft.

Anette Kil-Albersen

And that’s WHY Waarom ik mijn hele loopbaan in en voor het onderwijs werk en wil blijven werken. Waarom ik momenteel voorzitter College van Bestuur van de Gooise Scholen Federatie ben . Waarom ik in de Raad van Toezicht van de Katholieke Pabo te Zwolle (KPZ), het Nationale Onderwijsmuseum, Kennisland en de stichting LeerKracht zit. Maar ook waarom ik bestuurder van de Nationale Zonnebloem ben: jongeren kunnen de wereld immers inclusiever maken. Daarom ervaar ik het toezichthouderschap op De Haagsche Schoolvereeniging als een eer: scholen met een bijzondere traditie en een krachtig hedendaags profiel. De missie van de HSV “global citizenship, lifelong learning!” sluit prachtig aan op de opdracht die Malala ons heeft geschetst en die mij drijft. Daarom dus. Ik heb er zin in!

Clemens Berendsen

Ik ben sinds dit jaar (2019) lid van de Raad van Toezicht. Via een oud collega werd ik benaderd of ik op voordracht van de GMR interesse had in een positie binnen de Raad van Toezicht. Ik vind het erg leuk om me vanuit een toezichthoudende rol bezig te houden met een bijzondere schoolorganisatie als de HSV. Het bijzondere en internationale karakter en de diversiteit bij zowel leerlingen, staf als onderwijs spreken mij zeer aan, evenals het sterke kwaliteitsbewustzijn van de organisatie. Het belang van onderwijs kan naar mijn mening niet voldoende benadrukt worden. Aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van het kind of de jongere staat daarbij bij mij voorop, zodat zij zich ontwikkelen tot mensen die open en respectvol in de maatschappij staan en zich steeds weer bewust zijn van hun eigen rol en bijdrage. Ik herken me daarom zeer in de missie van de HSV. Ik werk inmiddels al weer vele jaren in het hoger onderwijs, waarvan de laatste ca. 15 jaar in Den Haag (respectievelijk Hotelschool Den Haag en Haagse hogeschool) en heb daardoor, hoewel ik in Haarlem woon, een sterke band met de stad Den Haag ontwikkeld. Door mijn werkervaring heb ik niet alleen veel kennis en ervaring met (hoger) onderwijs, maar ook met vele andere aspecten die relevant zijn voor toezicht, zoals financiën en marketing. Ik ben daarnaast ook lid van de Raad van Toezicht van een middelbare school in Haarlem en hoop ook die ervaring in te kunnen zetten voor de HSV. Zoals gezegd, ik woon in Haarlem en heb twee (jong volwassen) kinderen.