Nieuws

Coronavirus

Update 1 april 2020
Het kabinet heeft gisteren besloten om de sluiting van alle scholen voor primair onderwijs te verlengen tot 28 april aanstaande.

We zien dat de corona crisis een enorme impact heeft op de samenleving, de thuissituatie en het onderwijs. We hebben allen onze rol daarin te vervullen en dat vraagt veel aanpassingsvermogen. De leerkrachten hebben de afgelopen periode gezorgd voor digitaal en/of fysiek lesmateriaal dat de kinderen thuis kunnen gebruiken en zij zullen dat de komende tijd blijven doen.

Wij beseffen dat er voor u als ouder een grote taak op uw schouders is gelegd: uw werk moet veelal doorgang vinden en daarnaast krijgt u er een deel van de taak bij die wij gewoonlijk voor onze rekening nemen. We hebben diep respect voor u als ouders, want het is een enorme uitdaging om alle ballen in de lucht te houden. De leerkrachten blijven hun best doen om kwalitatief onderwijs op afstand te bieden, met iedereen in contact te blijven en alle leerlingen en hun ouders goed te ondersteunen.

U doet uw best en wij zien dat ook. Na afloop van de schoolsluiting kan de situatie ontstaan dat een deel van de leerlingen bepaalde lesstof heeft verwerkt, maar ook dat een deel dit niet zal hebben gedaan. Maakt u zich geen zorgen: Als we terug zijn in het klaslokaal, gaan de leerkrachten de koers van de leerlingen bijstellen en met hen bekijken hoe de draad weer kan worden opgepakt.

Wij vinden het nu vooral belangrijk dat het goed gaat met de kinderen en dat zij en hun families gezond blijven. Veel sterkte, gezondheid en wijsheid in alles!

Update 19 maart 2020
Actuele informatie met betrekking tot Aanmelden PO

Aanmelden nu niet mogelijk voor 3 jarigen

Omdat door het coronavirus veel scholen gesloten zijn, zal de tweede aanmeldperiode (23 maart t/m 3 april) niet doorgaan zoals gebruikelijk.

Wanneer wel aanmelden?                    
De tweede en derde aanmeldperiode worden samengevoegd. Kinderen, geboren tussen 1-1-2017 en 31-3-2017 kunnen worden aangemeld in de derde aanmeldperiode. Gelijk met de kinderen die geboren zijn tussen 1-4-2017 en 3-7-2017.

De derde aanmeldperiode loopt van 15 juni t/m 3 juli 2020.

Deze periode waarin door ouders kan worden aangemeld is met één week uitgebreid om alle aanmeldingen, verspreid over deze aanmeldperiode, te kunnen aannemen en verwerken. Het aantal beschikbare plekken van de tweede aanmeldperiode wordt opgeteld bij de derde aanmeldperiode. Het antwoord op aanmeldingen in de derde aanmeldperiode ontvangen ouders op donderdag 16 juli. Dit is zoals eerder al vast stond in de jaarplanning.

Update 16 maart 2020

Mede door de oproep van de Federatie Medisch Specialisten is er door het kabinet opnieuw overleg gevoerd met de onderwijsorganisaties over de vraag of scholen moeten sluiten wegens het coronavirus. Tot nu toe hebben alleen in onze locatie aan de Nassaulaan afgelopen vrijdag enkele groepen uit voorzorg een zogenaamde time out gekregen van 14 dagen omdat een ouder van 3 kinderen positief is getest.

Het kabinet heeft  besloten tot sluiting van alle scholen voor primair onderwijs met ingang van maandag 16 maart tot 6 april om hierdoor mogelijke gezondheidsrisico’s voor kinderen, hun familie en het personeel te beperken.

De leerkrachten zullen zorgen voor digitaal of fysiek lesmateriaal dat kinderen thuis kunnen gebruiken en zij zullen dat de komende tijd ook blijven doen. Over de ondersteuning vanuit de school hierbij zult u door de groepsleerkracht van uw kind of de locatieleider worden geïnformeerd. Wij zullen daarbij een beroep doen op u om werk bij school op te halen, dan wel in te leveren, en ook om uw kind te ondersteunen bij het thuiswerk. Wij vragen uw begrip daarvoor. Als ophalen en inleveren van werk voor u niet te organiseren is, neemt u dan contact op, zodat we kunnen bezien of er een andere oplossing kan worden gevonden.

Als u werkt in een vitaal beroep, zoals de zorg, bij de politie en de brandweer en u kunt met familieleden of kennissen geen oplossing vinden voor de opvang van uw kind, laat u dat ons dan s.v.p. weten. Op dit moment weten wij nog niet welke oplossing wij hiervoor kunnen vinden, wij gaan dat dan met de grootst mogelijke spoed bekijken.

Update 12 maart 2020

Naar aanleiding van de uitbraak van het Coronavirus en de ziekte COVID-19 in diverse landen, willen wij u berichten dat de HSV de richtlijnen van het Rijksinstuut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hanteert.

Zie ook: https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

De belangrijkste maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn:

  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen. Heb je koorts en luchtwegklachten (zoals hoesten of kortademigheid) en ben je de afgelopen 14 dagen in een van de volgende gebieden geweest, neem dan telefonisch contact op met je huisarts:

  • China (inclusief: Macau en Hongkong)
  • Singapore
  • Zuid-Korea
  • Iran
  • de Noord-Italiaanse provincies Lombardije, Veneto, Emiglia Romangna en Piëmonte

Wanneer er binnen twee weken na thuiskomst toch klachten zijn ontstaan, dient men contact op te nemen met huisarts en de directeur/locatieleider op de hoogte te stellen. Als er sprake is van een besmetting van een kind of een ouder, hebben deze personen geen toegang tot de school. Directeuren maken hiervan direct melding aan het bestuur en advies zal worden ingewonnen bij GGD Haaglanden. De situatie wordt goed in de gaten gehouden, zodat er zo nodig passende maatregelen genomen kunnen worden.

Bij nieuwe -nog niet geregistreerde – leerlingen die afkomstig zijn uit risicogebieden of die in aanraking geweest zijn met mensen die dit virus hebben, wordt aan de ouders van deze leerlingen gemeld dat toelating tot de school pas plaatsvindt nadat twee weken zijn verstreken en zich geen ziekteverschijnselen hebben vertoond bij hun of hun kinderen.

Info’s

Voor het laatste nieuws klikt u op het meest recente Info-nummer (direct onder de foto).

De Info wordt om de week verstuurd in een e-mail aan ouders. De Info wordt gemaakt in Mailchimp, maar op deze website zijn alleen de Pdf-bestanden te vinden van de informatiebrief. Hierdoor werken de buttons (voor bijvoorbeeld inschrijflijsten) en links niet.