Nieuws

Info’s

Voor het laatste nieuws klikt u op het meest recente Info-nummer (direct onder de foto).

De Info wordt om de week verstuurd in een e-mail aan ouders. De Info wordt gemaakt in Mailchimp, maar op deze website zijn alleen de Pdf-bestanden te vinden van de informatiebrief. Hierdoor werken de buttons (voor bijvoorbeeld inschrijflijsten) en links niet.

School opent haar deuren op 8 februari 2021

Onze school gaat weer open! De kinderen zijn weer welkom om samen te leren en te lachen. De opening brengt wel aan aantal aandachtspunten mee en daarom vindt u hier onze aangepaste handelswijze of protocol bij symptomen van COVID 19: Protocol-Handelwijze bij symptomen COVID 19 en ventilatie -NL februari 2021

Wij willen door de verschillende maatregelen ervoor zorgen dat de schoolomgeving zo veilig mogelijk is.

Vanuit de vo-besturen: geen fysieke open dagen

De VO-besturen van het VO Platform hebben overleg gevoerd over de vraag of en zo ja, hoe en wanneer er vanaf 18 januari nog wel fysieke wervingsactiviteiten plaats kunnen vinden. Daarbij zijn diverse opties en scenario’s doorgesproken en verschillende belangen belicht. Vrijwel elke variant die besproken is zou echter onverantwoord zijn en/of de bestaande onzekerheid alleen maar vergroten. Daarom was er maar één conclusie mogelijk:  er kunnen in januari geen fysieke wervingsactiviteiten plaatsvinden.

De besturen hebben derhalve het volgende besloten:

Het VO Platform betreurt dat het deze beslissing heeft moeten nemen, maar gezien de maatschappelijke verantwoordelijkheid was er geen andere keuze. Het zal duidelijk zijn dat het belangrijk is, dat iedereen zich aan deze afspraken houdt.

Er vinden in de oriëntatieperiode (ma 4 jan t/m vr 5 feb) op geen enkele wijze fysieke wervingsactiviteiten plaats. Dat wil zeggen:

  • Geen fysieke open dagen
  • Geen fysieke voorlichtingsavonden (was al besloten)
  • Geen fysieke bezoeken van groepjes of individuele leerlingen van groep 8
  • Etc.