Nieuws

Info’s

Voor het laatste nieuws klikt u op het meest recente Info-nummer (direct onder de foto).

De Info wordt om de week verstuurd in een e-mail aan ouders. De Info wordt gemaakt in Mailchimp, maar op deze website zijn alleen de Pdf-bestanden te vinden van de informatiebrief. Hierdoor werken de buttons (voor bijvoorbeeld inschrijflijsten) en links niet.

School sluit haar deuren op 16 december 2020

Zoals vanmiddag (maandag 14 december) voorspeld is in de media, hebben we in de komende periode met stevige maatregelen te maken zodat de verspreiding van het coronavirus ingedamd kan worden.

Helaas betekent dit voor de kinderen dat morgen (dinsdag 15 december 2020) voorlopig de laatste reguliere schooldag zal zijn vóór de kerstvakantie. Op woensdag zullen de leerkrachten de lessen voor de komende periode voorbereiden en op donderdag 17 december en vrijdag 18 december zal er digitaal onderwijs worden verzorgd.

Dit geldt ook voor de periode na de kerstvakantie, van maandag 4 januari t/m in ieder geval vrijdag 15 januari 2021 krijgen de kinderen digitaal thuisonderwijs.

Bij het digitaal onderwijs zal deze week de nadruk liggen op het afronden van het schoolwerk.

De digitale lesactiviteiten zullen gedurende de reguliere schooltijden plaatsvinden: 8.30-12 uur en 13-15.00 uur. Aanstaande vrijdag is de schooldag van 8.30-12.30 uur.

Voor de kinderen van ouders met cruciale beroepen ( https://www.svb.nl/nl/algemeen/nieuws/cruciale-beroepen ) zal – indien echt noodzakelijk – op school noodopvang worden verzorgd, gedurende de reguliere lestijden. Heeft u een cruciaal beroep, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, en kunt u zelf echt geen opvang regelen voor uw kind(eren), stuur dan een e-mail naar de Elly van Bentem.

Veel gezondheid, sterkte en vooral ook liefdevolle aandacht voor elkaar gewenst de komende tijd.

Vanuit de vo-besturen: geen fysieke open dagen

Gisteravond hebben de VO-besturen van het VO Platform overleg gevoerd over de vraag of en zo ja, hoe en wanneer er vanaf 18 januari nog wel fysieke wervingsactiviteiten plaats kunnen vinden. Daarbij zijn diverse opties en scenario’s doorgesproken en verschillende belangen belicht. Vrijwel elke variant die besproken is zou echter onverantwoord zijn en/of de bestaande onzekerheid alleen maar vergroten. Daarom was er maar één conclusie mogelijk:  er kunnen in januari geen fysieke wervingsactiviteiten plaatsvinden.

De besturen hebben derhalve het volgende besloten:

Er vinden in de oriëntatieperiode (ma 4 jan t/m vr 5 feb) op geen enkele wijze fysieke wervingsactiviteiten plaats. Dat wil zeggen:

  • Geen fysieke open dagen
  • Geen fysieke voorlichtingsavonden (was al besloten)
  • Geen fysieke bezoeken van groepjes of individuele leerlingen van groep 8
  • Etc.
Namens de besturen vragen wij jullie om vóór de vakantie je schoolwebsite aan te passen en alles wat daarop nog naar fysieke activiteiten verwijst te verwijderen, zodat er geen ruis ontstaat. BOVO zal de verwijzingen naar open dagen op de digitale scholenwijzer aanpassen.

Het VO Platform betreurt dat het deze beslissing heeft moeten nemen, maar gezien de maatschappelijke verantwoordelijkheid was er geen andere keuze. Het zal duidelijk zijn dat het belangrijk is, dat iedereen zich aan deze afspraken houdt.

HSV handelwijze bij symptomen COVID 19 (update 1 december 2020)

HSV COVID-19 Protocol