Gedragsprotocol - Willemspark School Den Haag

Gedragsprotocol

De basisschool HSV streeft naar een positief, ondersteunend en vriendelijk klimaat waarin pesten geen plaats heeft. Een goede relatie tussen de leerkracht en de kinderen is essentieel. Een goed pedagogisch klimaat en bewustzijn van de sociale structuur van de klas wordt opgebouwd door middel van individuele en groepsgesprekken, kringgesprek activiteiten, rollenspelen en drama lessen. Klassenregels worden gemaakt in samenwerking met de kinderen aan het begin van het schooljaar. Gesprekken over de algemene regels van school zullen regelmatig plaatsvinden, zodat ze volledig worden begrepen en gerespecteerd. De leerkrachten hebben een pestprotocol in hun klassenmap.

Pesten
Pesten is een reëel probleem dat zich voordoet in alle geledingen van de samenleving, zowel in als buiten de school. De school heeft een protocol ontwikkeld dat zich richt op kinderen om hen in staat te stellen om te gaan met pesten, in een klimaat van samenwerking en communicatie. Ouders zullen niet altijd worden betrokken als de kinderen worden ondersteund en geholpen in het omgaan met de situatie door hun leerkrachten en ondersteunend personeel. Pesten kan vele vormen aannemen: fysiek, emotioneel verbaal of een combinatie van deze. Zij die gepest worden, zijn vaak bang, voelen zich bedreigd en zijn over het algemeen ongelukkig. Communicatie en samenwerking tussen leerkrachten, gespecialiseerde leerkrachten, leerlingen en ouders / verzorgers is van vitaal belang bij het helpen van kinderen te ondersteunen. Alle meldingen van pesten zal worden onderzocht en serieus behandeld, of het pesten is incidenteel of structureel. De school streeft naar een positieve, ondersteunende en vriendelijk klimaat waarin pesten geen plaats heeft.

In de Schoolgids kunt u een korte samenvatting van het gedragsprotocol bekijken.

Het volledige gedragsprotocol vindt u hier.