Schooltijden - Willemspark School Den Haag

Schooltijden

De schooltijden verschillen tussen de onderbouw en de bovenbouw.

Schooltijden

Onderbouw (groep 1 t/m 4):
’s morgens 08.30 – 11.30 uur
’s middags 12.30 – 15.00 uur
woensdag  08.30 – 12.30 uur

Bovenbouw (groep 5 t/m 8):
’s morgens 08.30 – 12.30 uur
’s middags 13.30 – 15.00 uur
woensdag  08.30 – 12.30 uur